Kiedy organizować spotkania KGW?

Forma spotkań jak i ich częstotliwość powinna mieć charakter usystematyzowany i zrozumiały dla wszystkich członków. Utrzymanie działalności KGW w formie nieusystematyzowanej z nieregularnymi spotkaniami i bez określonego celu spotkań na dłużą metę prowadzi do rozpadu koła. Powód jest oczywisty, utrzymanie motywacji do działania wymaga od przewodniczącej ciągłego szukania nowych pomysłów na wspólne spędzanie czasu.

Dzieląc spotkania na kategorię wyróżniliśmy:   

  1. Spotkania organizacyjne. Na nich odbywają się wszelkie głosowania nad sprawami ważnymi dla naszego KGW. W tym czasie ustalamy podział obowiązków na nadchodzące wydarzenia. Jest to czas na zajęcie się sprawami bieżącymi oraz zaplanowaniem przyszłości. Nasza rekomendacja żeby takie spotkania odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  2. Spotkania szkoleniowe. Uczymy się na nich nowych umiejętności. Najczęściej szkolenie prowadzi jedna z nas, czasem korzystamy z wiedzy kogoś z zewnątrz. Do najczęstszych tematów zalicza się: zdrowie i pielęgnacja, rękodzieło, utrzymanie domu. Staramy się szkolić nie rzadziej niż raz na kwartał.
  3. Spotkanie rozrywkowe. Każda z nas przynosi coś dobrego do jedzenia, pijemy kawę, nalewki, śpiewamy i bawimy się razem. Pełna dowolność 😉 Przynajmniej raz w miesiącu.
  4. Wsparcie lokalnej społeczności. Przynajmniej raz na kwartał staramy się zająć pracami w naszej wsi. Sadzimy kwiaty, sprzątamy cmentarz czy doprowadzamy do porządku naszą figurkę. Wszystko to po to żeby żyło nam się lepiej J
  5. Spotkania celowe. Spotykamy się najczęściej przed festynami, wydarzeniami we wsi żeby wspólnie przygotować stoisko, coś ugotować itp. Bywa że spotkania odbywają się codziennie do momentu wystąpienia.
  6. Spotkania w mniejszych grupach. Czasami pracę nad jakimś wydarzeniem dzielimy na mniejsze grupy tak żeby każda z nas mogła się czymś zająć.

Jak widzicie spotykamy się regularnie i często co daje nam dużą frekwencję i nowych członków.